שפת HPL

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 13
קטגוריה: תכנות
נכתב ע"י: צוות פרוייקט HPL
אתר: http://hpl.sourceforge.net
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 19.12.2003
מספר הורדות: 156

תיאור המדריך:
פרוייקט HPL הוא פרוייקט קוד פתוח שמטרתו העיקרית לאפשר
למשתמשים לכתוב, לבדוק ולתחזק תוכניות מחשב שנכתבות
בעברית תוך שימוש במנוע וסביבת פיתוח בעברית.

מדריך זה תיעוד בסיסי של פקודות בשפת HPL ומהווה נקודת
התחלה לכל מי שרוצה להשתמש בשפה זאת.
תוכן עיניינים