בסיסי מספרים ומעבר ביניהם

פרטי המדריך:
PDF Format מספר מדריך: 142
קטגוריה: שונות
נכתב ע"י: מעין
אתר: אין
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 07.03.2001
מספר הורדות: 525
גודל המדריך: 52.7 KB

תיאור המדריך:
המדריך מסביר אודות שלושת הבסיסים העיקרים לאיש המחשבים:
בינארי (2), דצימלי (10) והקסדצימלי (16). כמו כן, ניתן למצוא את
החישוב המתאימים הנדרשים לשם מעבר מבסיס לבסיס. חלק
משיטות אלה אפשר גם לישם במעבר לבסיסים אחרים.

מדריך זה זמין בפורמט PDF. העמוד "צפיה ב-PDF" מספק הסברים כיצד לקרוא פורמט זה.