טופס ממסד נתונים בשילוב JavaScript

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 145
קטגוריה: בניית אתרים
נכתב ע"י: ליאור קפלן
אתר: http://www.guides.co.il
רישיון שימוש: GFDL
תאריך כניסה/עדכון: 25.06.2004
מספר הורדות: 533

למדריך זה יש קובץ נלווה הניתן להורדה מכאן.
תיאור המדריך:
מדריך זה מסביר כיצד לשלב תכנות ב-PHP וב-JavaScript כדי ליצור
טופס דינמי לחלוטין, הן בצד השרת, והן בצד הלקוח.

הטופס בו מדובר, מיועד להתמודדות עם מצב בו יש שתי רשימות
הקשורות אחת בשנייה, כאשר בחירה ברשימה הראשונה משפיעה
על האפשרויות ברשימה השנייה.

בנוסף, ניתן לקבל את קוד המקור של ה-JavaScript בלבד וגם של
ה-JavaScript בשילוב עם ה-PHP.
תוכן עיניינים