הרכבת מחשב אישי

פרטי המדריך:
PDF Format מספר מדריך: 150
קטגוריה: חומרה
נכתב ע"י: יניב דרשן
אתר: http://www.cyborg.co.il
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 01.05.2001
מספר הורדות: 5032
גודל המדריך: 1.44 MB

תיאור המדריך:
מדריך זה כולל הסברים מפורטים על הרכבת מחשב אישי.
ההסברים מלווים באיורים לשם הדגמה. המדריך בנוי בצורה
ההרכית, ומחולק לשלבים רבים.

מדריך זה זמין בפורמט PDF. העמוד "צפיה ב-PDF" מספק הסברים כיצד לקרוא פורמט זה.