OverClocking

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 156
קטגוריה: חומרה
נכתב ע"י: עציון בר-נוי
אתר: אין
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 25.10.2003
מספר הורדות: 529

תיאור המדריך:
מדריך זה מסביר אודות תהליך ההמהרה (OverClocking). המכיל מכיל
גם הסברים מעולים בנושא מעבדים כגון סוגי הזכרונות
וההבדלים בין המעבדים השונים. מומלץ ביותר!
תוכן עיניינים