טפסים ב-CGI/Perl

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 158
קטגוריה: בניית אתרים
נכתב ע"י: עדי מגן
אתר: http://raeven.geek.co.il
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 26.06.2004
מספר הורדות: 505

תיאור המדריך:
מדריך זה, המהווה המשך לשני מדריכי ה-CGI/Perl הקודמים, מלמד
את הקורא על יצירת טפסים ב-CGI/Perl. הטפסים משמשים לקבל קלט
מהמשתמש, עיבודו ויצירת פלט חזרה למשתמש.
תוכן עיניינים