ממשקי חיבור להתקנים חיצונים

פרטי המדריך:
PDF Format מספר מדריך: 159
קטגוריה: חומרה
נכתב ע"י: מוטי לייב
אתר: אין
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 28.07.2001
מספר הורדות: 426
גודל המדריך: 1.44 MB

תיאור המדריך:
במדריך זה ישנם הסברים בנושא ממשקי החיבור של יציאות
טוריות, יציאות מקבילות, יציאת USB ואף FireWire. המדריך מלווה
בתמונות רבות ומראה את התפתחות ההתקנים
והיתרונות/חסרונות של כל אחד לעומת השאר.

מדריך זה זמין בפורמט PDF. העמוד "צפיה ב-PDF" מספק הסברים כיצד לקרוא פורמט זה.