מדיניות הפעלה ב-Windows 9X

פרטי המדריך:
PDF Format מספר מדריך: 162
קטגוריה: רשתות
נכתב ע"י: גרשון רביד
אתר: אין
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 02.08.2001
מספר הורדות: 136
גודל המדריך: 86.91 KB

תיאור המדריך:
מדריך זה נותן פרטים אודות תוכנת PolyEdit המאפשרת הגדרת
מדיניות הפעלה בחלונות 9X. בין השאר ניתן לחסום למשתמשים
השונים במערכת גישה לחלקים שונים כגון לוקח הבקרה או
הגדרות החומרה.

מדריך זה זמין בפורמט PDF. העמוד "צפיה ב-PDF" מספק הסברים כיצד לקרוא פורמט זה.