יישום העברית במחשבים

פרטי המדריך:
PDF Format מספר מדריך: 164
קטגוריה: שונות
נכתב ע"י: שלומי טל
אתר: http://www.pcphobia.co.il/hebcomp
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 20.09.2001
מספר הורדות: 93
גודל המדריך: 464.13 KB

תיאור המדריך:
מדריך זה מכיל סקירה בנושא העברית במחשבים. הסקירה
מתחילה בעברית בתוקפת הדוס ועד השימוש ביוניקוד כיום.
במהלך הסקירה מוצגות גם הבעיות הנפוצות הקשורות לעברית.
מומלץ!

מדריך זה זמין בפורמט PDF. העמוד "צפיה ב-PDF" מספק הסברים כיצד לקרוא פורמט זה.