Ethernet Switching

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 166
קטגוריה: רשתות
נכתב ע"י: עופר בצלאל
אתר: אין
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 24.10.2003
מספר הורדות: 563

תיאור המדריך:
מאמר זה העוסק ב-Ethernet Switching מסביר על שילוב Switch ברשת Ethernet.,
מתי כדאי לשלב ואיך לשלב את ה-Switch כדי לקבל את מירב
הביצועים.
תוכן עיניינים