קריאה נכונה של מודעות מחשבי

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 168
קטגוריה: חומרה
נכתב ע"י: ארז בן ארי
אתר: http://www.pcphobia.co.il
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 25.10.2003
מספר הורדות: 281

תיאור המדריך:
מאמר זה "מגלה" לקוראים על הטריקים הקיימים במודעות
לקניית מחשבים. בנוסף, מציין הכותב לאיזהה פרטים חשוב
לשים לב ומאיזה להתעלם!
תוכן עיניינים