עיבוד XML עם PHP

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 171
קטגוריה: בניית אתרים
נכתב ע"י: ליאור קפלן
אתר: http://www.guides.co.il
רישיון שימוש: GFDL
תאריך כניסה/עדכון: 17.10.2003
מספר הורדות: 286

תיאור המדריך:
המדריך מסביר כיצד לעבד נתונים בפורמט XML עם שפת PHP, הן
מבחינת תיאוריה והן מבחינה מעשית. למדריך מצורפים, לשם
הדגמה, קוד XML, קוד PHP המפענח אותו והפלט הצפוי מהשילוב של
השניים.
תוכן עיניינים