גיבוי Outlook Express

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 173
קטגוריה: שונות
נכתב ע"י: AfiComp
אתר: http://www.aficomp.com
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 06.10.2003
מספר הורדות: 747

תיאור המדריך:
גיבוי ושחזור של Outlook Express כולל הודעות, ספר כתובות
וחשבונות דוא"ל.
תוכן עיניינים