שפת Perl

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 22
קטגוריה: תכנות
נכתב ע"י: שמואל פומברג
אתר: http://www.semuel.co.il
רישיון שימוש: GFDL
תאריך כניסה/עדכון: 19.10.2003
מספר הורדות: 2700

תיאור המדריך:
מדריך מקיף זה מיועד למתחילים בשפת Perl. המדריך יביא את
המשתמש להיכרות גובהה עם השפה ועם אפשרויותיה בזמן קצר.
תוכן עיניינים