רישיון GPL בעברית

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 26
קטגוריה: שונות
נכתב ע"י: עו"ד חיים רביה (מתרגם)
אתר: http://www.law.co.il
רישיון שימוש:
תאריך כניסה/עדכון: 14.10.2003
מספר הורדות: 299

תיאור המדריך:
מסמך זה מהווה תרגום בלתי רשמי של רישיון ה-GPL ע"י עורך
דין.
תוכן עיניינים