יצירת makefile

פרטי המדריך:
XHTML Format מספר מדריך: 72
קטגוריה: לינוקס
נכתב ע"י: ליאור קפלן
אתר: http://www.guides.co.il
רישיון שימוש: GFDL
תאריך כניסה/עדכון: 14.06.2008
מספר הורדות: 2299

תיאור המדריך:
יצירת קובץ make עבור קמפול תוכנה ופעולות נוספות על
הקבצים הבינאריים.
תוכן עיניינים