הפנו אלינו

אתרים רבים מפנים למדריך הטרמפיסט למחשבים וממליצים עליו. עמוד זה מכיל מספר באנרים כדי להקל על מנהלי אתרים להפנות אלינו.

ניתן להשתמש בבאנרים האלו כדי לקשר למדריך הטרמפיסט למחשבים ע"י העתקת הקוד המצורף לידם.

Size: 200*55 <a href="http://www.guides.co.il"><img src="http://www.guides.co.il/banners/guides-01.gif" width="200" height="55" alt="http://www.guides.co.il" style="border: none;" /></a>
Size: 200*55 <a href="http://www.guides.co.il"><img src="http://www.guides.co.il/banners/guides-02.gif" width="200" height="55" alt="http://www.guides.co.il" style="border: none;" /></a>
Size: 468*60
<a href="http://www.guides.co.il"><img src="http://www.guides.co.il/banners/guides-11.gif" width="468" height="60" alt="http://www.guides.co.il" style="border: none;" /></a>
Size: 468*60
<a href="http://www.guides.co.il"><img src="http://www.guides.co.il/banners/guides-13.gif" width="468" height="60" alt="http://www.guides.co.il" style="border: none;" /></a>