סטטיסטיקת האתר

דפים

35,175
פברואר
2009
34,937
ינואר
2009
37,987
דצמבר
2008
35,277
נובמבר
2008
36,848
אוקטובר
2008
27,963
ספטמבר
2008
35,542
אוגוסט
2008
38,351
יולי
2008
35,441
יוני
2008
38,205
מאי
2008
34,437
אפריל
2008
35,145
מרץ
2008

אנשים

6,315
פברואר
2009
6,767
ינואר
2009
7,115
דצמבר
2008
7,402
נובמבר
2008
7,504
אוקטובר
2008
6,207
ספטמבר
2008
6,877
אוגוסט
2008
9,127
יולי
2008
10,029
יוני
2008
11,584
מאי
2008
10,728
אפריל
2008
10,232
מרץ
2008