שפת HPL

הקדמה

טיפוסים בסיסיים בשפה

משתנים

מערכים

קבועים

פונקציות

תחביר פקודות בסיסיות בשפה

פקודת אם(..) אחרת: (if..else..)

תחביר
דוגמאות

פקודת לולאה: (for)

תחביר
דוגמאות

פקודת כל עוד: (while)

תחביר
דוגמאות

הגדרת פונקצית משתמש: (function)

תחביר
דוגמאות

פונקצית הדפס: (print)

תחביר
דוגמאות

פונקצית החזר: (return)

תחביר
דוגמאות

פונקצית כלול: (include)

תחביר
דוגמה

פונקצית בצע: (exec)

תחביר
דוגמה

פונקצית הדפס מערך: (var_dump)

תחביר
דוגמה