מבני בקרה ב-PHP

למה צריך מבני בקרה?

הגדרות

IF

ביטויים אלטרנטיביים

IF ELSE

ELSE IF

WHILE

דוגמה

ביטוי אלטרנטיבי

DO WHILE

FOR

FOREACH

SWITCH