המהרת מעבדים (OverClocking)

הקדמה:

מדוע המהרה?

דרישות ידע:

ארכיטקטורה על קצה המזלג

Bus Speed

זיכרון

עוצמת המחשב

חום

מתחי אספקה

קירור

לתכלס! איך ממהירים?

השיטה המהירה

השיטה הפחות מהירה

אתה מטורף?

קריאה נוספת