טפסים ב-

הגדרות בסיסיות

שדות בטופס

תיבת טקסט

תיבת סיסמה

שדה מוסתר

תיבת סימון

תיבות רדיו

תיבת קובץ

כפתור רגיל

כפתור איפוס הטופס

כפתור שליחת הטופס

תמונה

תיבת טקסט גדולה / אזור טקסט

רשימה נגללת

רשימה נגללת מתקדמת

רשימה נגללת מתקדמת למתקדמים

עוד כמה תכונות

dir

readonly

disabled

style

class

tabindex