עיבוד XML עם PHP

כיצד XML מנותח?

הניתוח ב-PHP

דוגמה מעשית לעיבוד XML עם PHP

קוד XML

קוד PHP

פלט

כיצד יראה הפלט בדפדפן?