צעדים ראשונים בשפת

מה זה ?

למה דווקא ?

ההיסטוריה של

צעד ראשון - כתיבת קוד

צעד שני - משתנים

התיעוד של