OpenOffice.org - מדריך למהגר

הקדמה

למי המדריך מיועד?

על המדריך

רישיון

קצת על החבילה

מה זה OpenOffice.org?

שילוב בין תוכנות בתוך החבילה

התקנה

שימוש ותכונות

עברית

גופנים

גופנים עבריים, התקנה
עבודה עם גופנים

פיסקאות

עבודה עם סגנונות

תוכן עניינים

Wordart

סרגלי כלים

מקשי קיצור

שמירה בתור pdf

כותרת עליונה ותחתונה

נושאים להוספה בעתיד

טבלאות

נוסחאות

עיצוב אוטומטי

שימוש בהשלמה אוטומטית

עוגן- משמעות ויישום

עזרה נוספת