מדריך למתרגמי יישומי לינוקס לעברית

סודות בינאום (תרגום) יישומים בלינוקס

סוגי קבצים

הצטרפות לפרוייקט תרגום

ביצוע התרגום

עקרון אחידות התרגומים

מינוח

נושאים אחרים

בקרת איכות

למידע נוסף

אודות המדריך

כללי

היסטוריית שינויים

רישיון

תודות