הצלת המערכת עם Knoppix

מה זה Knoppix?

השגה

אתחול

גישה לקבצי המערכת המותקנת

הבנת המצב הקיים

גישה לשורש המערכת

עגינת שאר המחיצות

מעבר למערכת המותקנת

עבודה במערכת המותקנת

סיום העבודה