ניהול חבילות עם APT

הרעיון הכללי

מאגרים

ניהול חבילות

התקנת חבילות

פלט לדוגמה
אפשרויות נפוצות

הסרת חבילות

פלט לדוגמה
אפשרויות נפוצות

מידע אודות החבילות

חיפוש חבילות

אפשרויות נפוצות
פלט לדוגמה

הצגת מידע על חבילות

פלט לדוגמה

ניהול חבילות גרפי

כללי

מאגרים

חיפוש

הצגת מידע

ניהול חבילות