בחירת מארז למחשב

תכונות המארז

סוגי מארזים

גודל

מטרה

המומלצים

משתמש ממוצע

ספינות הדגל