גיבוי ושחזור של ה-MBR

הסבר כללי

גיבוי ה-MBR

שיחזור ה-MBR

ניקוי ה-MBR

צפיה ב-Disk identifier