יצירת makefile

מה עושה makefile?

שימוש בשטח

מבנה של makefile

יצירת ה-makefile

איך makefile חוסך זמן?

הוספת כללים

יכולות מתקדמות

כלים אוטומטיים

דוגמה ל-makefile