הגדרת עברית באופן אופיס

הפעלת תמיכה בשפות מימין לשמאל

שימוש בכיווניות פסקה